Security and technology.
Bright priorities

At BrightAnalytics, we understand that data is the core of your business. We will do whatever it takes to ensure data security and mitigation of risks. With people, processes and innovation. We will make every effort to ensure that data is secure and risks are reduced. With people, with technology and with processes.

BrightAnalytics is ISO 27001:2022 certified

Wat is ISO 27001? 

ISO 27001 is een internationale standaard voor het beheren van informatiebeveiliging. Het beschrijft de beste praktijken voor een ISMS (Information Security Management System). Het zorgt ervoor dat organisaties een methodologische aanpak en een raamwerk hebben opgezet om persoonlijke en gevoelige gegevens te beschermen, risico’s effectief te beheren en te voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming. 

How BrightAnalytics uphols ISO 27001 Standards

Bij BrightAnalytics voldoen we niet alleen aan de ISO 27001:2022 – standaarden, we integreren ze in de kern van onze activiteiten om het hoogste niveau van gegevensbeveiliging voor onze klanten te waarborgen. Dit is hoe we het realiseren:

BC Certified logo ISO 27001 2022 RVA ENG zwart 1 1

atom-alt

Policy Development and Enforcement

Our safety guidelines are comprehensive, clear and strictly enforced within our organization. We regularly review and update these guidelines to remain responsive to ongoing changes in data security to ensure compliance with ISO 27001:2022 standards.

atom-alt (2)

Comprehensive Risk Management

We employ a proactive approach to risk management, continuously identifying, analyzing, and addressing potential security threats. This involves regular risk assessments and the implementation of strategic measures to mitigate any identified risks.

atom-alt (5)

Employee Training and Awareness

Because we understand that human factors play a vital role in data security, we organize comprehensive and ongoing training programs for our staff. These programs are designed to foster a culture of security awareness and to ensure that all team members are equipped with the knowledge and skills to uphold our security standards.

atom-alt (1)

Access Controls

Access to sensitive data is strictly regulated and continuously monitored. We implement a tiered access model, ensuring that individuals have access only to the data necessary for their role. This is reinforced through the use of multi-factor authentication and regular access reviews.

atom-alt (3)

Incident Response and Recovery

In the unlikely event of a security incident, we have a robust incident response plan in place. This plan enables us to quickly and effectively manage and mitigate any impacts, minimizing potential harm to our clients and ensuring a swift return to normal operations.

atom-alt

Continuous Monitoring and Auditing

Our security systems and processes are constantly monitored and undergo regular internal and external audits. This helps us comply with ISO 27001:2022 standards and quickly identify and resolve any potential vulnerabilities.

hFPpCT0sC 1024x576 1

Data beveiliging en naleving 

Bij BrightAnalytics zorgen we voor de hoogst mogelijke beveiliging en naleving van uw gegevens door deze veilig te hosten in een hypermodern datacenter (eveneens ISO 27001-gecertificeerd) in België. Deze strategische keuze biedt niet alleen robuuste bescherming en optimale connectiviteit, maar sluit ook aan bij de strikte regelgeving voor gegevensbescherming van de Europese Unie, inclusief de GDPR. Onze toewijding aan deze normen weerspiegelt ons belofte van vertrouwen en transparantie, en biedt u gemoedsrust en betrouwbaarheid in het beheer van uw gevoelige informatie.

Data verantwoordelijkheid 

Uw vertrouwen in ons om uw gegevens verantwoordelijk te beheren, nemen we zeer serieus. De ISO 27001-certificering is een bewijs van onze inzet voor gegevensbeveiliging. Maar het gaat niet alleen om naleving; het gaat erom een cultuur van veiligheid en transparantie op elk niveau van onze organisatie op te bouwen.

Continue verbetering 

We geloven in voortdurende verbetering. Onze reis eindigt niet met het behalen van de ISO 27001-certificering. We zijn toegewijd aan regelmatige evaluatie en actualisatie van onze beveiligingspraktijken om ervoor te zorgen dat we altijd voorop blijven lopen op het gebied van gegevensbeveiliging.

 

Any questions? Do not hesitate to contact us!

Onze ontwikkelaars en bedrijfsanalisten staan achter u.